Loutkové divadlo ,,Na Galerii".

Vítáme Vás na stránkách našeho loutkového divadla.

Loutkové divadlo má dlouholetou tradici, která sahá až k přelomu 19. a 20. století. V podokně ,,Historie sokolského loutkového divadla" se dostaneme až do roku 1948.

    A co bylo dál? Po sjednocení všech kulturních zařízení museli i sokolští loutkoherci, pokud chtěli hrát, přejít do kulturního zařízení v bystřickém (svazovém závodním klubu) SZK Sušil, kde se hrávalo loutkové divadlo až do začátku sedmdesátých let. Pak dali tehdejší mocipáni prostory loutkového divadla k dispozici Českému svazu mládeže a tím činost loutkového divadla prakticky skončila. Objevila se sice snaha opět činnost vzkřísit, ale to se prakticky podařilo skoro až za deset let, v roce 1981. Tehdy se vzchopili zbývající loutkoherci opět k činnosti a pod vedením bývalého loutkoherce Vladimíra Macenauera, byla činnost opět obnovena. Dalším ukončením činnosti byl rok 1989, kdy se naposled hrálo. Došlo totiž k restitučním tahanicím o prostory Sušila, až nakonec celou budovu odkoupilo město Bystřice pod Hostýnem. Protože podle nového plánu o využití Sušila nebylo zde na loutkové divadlo místo, využili loutkáři nabídky bystřické sokolské jednoty, kteří v roce 2000 získali svou sokolovnu zpět do vlastnictví a tak mohl být celý loutkářský fundus prozatím aspoń ve sklepních prostorách sokolovny uschován.  

V novodobé historii se datuje naše činnost od roku 2004, kdy se začalo v sokolovně, po více jak padesáti letech, opět hrát loutkové divadlo. A to dokonce v prostorách, kde se původně hrávalo. A protože divadlo stojí v sokolovně na galerii, nazvali jsme ho ,, Loutkové divadlo Na Galerii".

Můžete se podívat ve Fotogalerii na podokno, kde jsou fotky z loutkových pohádek, které jsme zde hrávali do jara roku 2011, kdy loutkové divadlo opět ukončilo svou činnost a bylo uzavřeno z bezpečnostích důvodů stejně tak, jak celá sokolovna.

Náročné opravy sokolovny skončily po kolaudaci na jaře v r. 2015 a tak jsme mohli na vánoce odehrát svou další hru s názvem ,,Vánoční pohádka". V současné době se potýkáme s nedostatkem loutkovodičů, chybí nám odborník na osvětlení a zvuk a v poslední době vázne možnost připravit další novou pohádku, takže opakujeme ty, které jsme již hráli před pěti lety. Doufám, že se situace změní a hlavně získáme nějaké nové členy.

V okénku Aktuality vás budeme seznamovat, co je nového, popř. kterou pohádku a kdy budeme hrát.