Informace o nás

Naše Tělocvičná jednota Sokol Bystřice pod Hostýnem patří do župy Hanácké, se sídlem v Kroměříži. Naše město leží na úpatí známého poutního místa, které se nazývá Hostýn. Pokud se chcete seznámit s historií, otevřete si Historii naší T.J. Sokol.

V současné době, kdy se píše rok 2012 se snažíme o stavební úpravy naší sokolovny, která je ale chráněna památkovým úřadem a nemůžeme rekonstruovat podle svých představ. A na rozsáhlejší stavební úpravy nám od roku 2000, kdy nám byla vrácena sokolovna chyběly finanční prostředky. I proto je naše sokolovna ,,dočasně" uzavřena a je mimo provoz a to bohužel včetně loutkového divadla. Přesto se nevzdáváme, stále jsme aktivní, zúčastňujeme se sportovních soutěží, cvičíme po tělocvičnách ve městě a nakonec nám bylo svěřeno pořádání župního sletu v roce 2012.

Protože tedy budeme pořádat u nás župní slet 2012, podařilo se nám ze získaných peněz aspoň zrekonstruovat venkovní hřiště, na kterém se župní slet bude cvičit.

A pak nás už čeká začátkem července 2012 XV. všesokolský slet v Praze.

 

Protože na webu je i naše loutkové divadlo ,,Na Galerii", chceme s jeho činností naše návštěvníky také seznamovat, když budeme v budoucnu hrát. A pokud by jednou přestaly být tyto sokolské stránky aktuální, např. proto že vzniknou stránky nové, zaměří se tento web jen na loutkové divadlo. Snahou správce webu ale bude, aby se vám tyto stránky líbily.

 

A co bude dál, to ukáže čas. Naši předchůdci dokázali také různé překážky překonávat, snad se to podaří i nám v letech příštích.

 

Historie Sokola

V roce 2012 byl při příležitosti oslav T.J.Sokol v Bystřici p.H.

vydán Sokolský almanach.

Pokud máte zájem, podívejte se.

almanach.pdf (7,9 MB)